:: ประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกาศร่าง Tor

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ โครงการ เริ่มวิจารณ์ วิจารณ์ถึง วิจารณ์ ตอบ
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/3/2562 62037105411 8/3/2562 12/3/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นรีเลย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2 7/3/2562 62027454777 7/3/2562 12/3/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นรีเลย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27/2/2562 62027454777 27/2/2562 4/3/2562
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณภายนอกอาคาร ถนนและลานจอดรถยนต์อาคารอเนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/2562 18/2/2562 22/2/2562
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว จำนวน 1 ชุด (มีจำนวน 71 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/1/2562 16/1/2562 23/1/2562
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Energy saver system และ door lock จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4/1/2562 5/1/2562 9/1/2562
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2561 21/12/2561 26/12/2561
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบสายส่งแบบมีอินเตอร์เฟสกำหนดสมการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21/12/2561 22/12/2561 26/12/2561
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2561 21/12/2561 25/12/2561
 ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20/12/2561 21/12/2561 25/12/2561 1
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตและระบบโสตทัศน์ อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่2 29/6/2561 29/6/2561 31/8/2561
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตและระบบโสตทัศน์ อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/5/2561 24/5/2561 31/5/2561 1
 ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens จำนวน 56 เครื่อง ครั้งที่ 2 24/4/2561 24/4/2561 27/4/2561
 ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 42 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/2/2561 20/2/2561 23/2/2561 1
 ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 42 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/2/2561 16/2/2561 19/2/2561

   ทั้งหมด 93 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5023, 5024 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.